ໃຊ້ເວລາດົນປານໃດໃນການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ?

2022-05-30

30 ນາທີ